Priser på tannbehandling fra 01.01.2016

Akutt konsultasjon 265,-
Undersøkelse fast pasient 585,-
Undersøkelse inkl 2 røntgen 765,-
RTG-undersøkelse 2 bilder 180,-
Bedøvelse pr region 140,-
Tillegg for premedikasjon 550,-
Forebyggende behandling 200,-
Oppdekking og klargjøring 100,-
Tannrtg pr bilde 90,-
Panoramartg opg 570,-
Midlertidig fylling 435,-
Tannfarget fylling en flate 615,-
Tannfarget fylling to flater 1.050,-
Tannfarget fylling tre flater eller mer 1.290,-
Kroneoppbygg i plastisk materiale 1.765,-
Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi 700,-
Rotfylling av vital fortann 3.650,-
Rotfylling av vital premolar 3.950,-
Rotfylling av vital molar 4.950,-
Innleggsskift ved nekrotiske tenner 450,-
Helkrone uten stift MK 5.980,-
Mellom- og ekstensjonsledd i bro 2.950,-
Implantatkrone/pilar i bro 12.000,-
Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeid 3.400,-
Helprotese en kjeve 10.900,-
Over- og underkjeveprotese 17.800,-
Delprotese støpt 11.500,-
Delprotese trådklammer/ valplast 5.300,-
Rebasering/ reparasjon 2.850,-
Midlertidige proteser 2.850,-
Dekkprotese 18.850,-
Dekkprotese på to implantater tannløs ukj 23.575,-
Enkel tannuttrekking tann/ rot 685,-
Enkel trekking ytterligere tenner samme region 370,-
Fjernelse av retinert tann/dyptliggende rot 2.250,-
Rotspissamputasjon, fjernelse av cyste 2.250,-
Biopsi/excisjon 1.205,-
Incisjon av abscess 955,-
Behandling av marginal periodontitt 1.090,-
Tillegg for kirurgisk inngrep ved periodontitt 950,-
Modell pr kjeve 420,-
Pasientfoto pr bilde 50,-
Bittskinne ved TMD 3.460,-
Blekeskinner begge kjever 4.100,-
Blekeskinne en kjeve, tannbeskytter 2.400,-