Priser på tannbehandling fra 19.03.2019

Akutt konsultasjon 285,-
Undersøkelse fast pasient 650,-
Undersøkelse inkl 2 røntgen 855,-
RTG-undersøkelse 2 bilder 210,-
Bedøvelse pr region 170,-
Tillegg for premedikasjon 550,-
Forebyggende behandling 235,-
Oppdekking og klargjøring 110,-
Tannrtg pr bilde 105,-
Panoramartg opg 640,-
CBCT egenandel 1.000
Midlertidig fylling 475,-
Tannfarget fylling en flate 685,-
Tannfarget fylling to flater 1.180,-
Tannfarget fylling tre flater eller mer 1.430,-
Kroneoppbygg i plastisk materiale 1.895,-
Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi 680,-
Rotfylling av vital fortann 4.000,-
Rotfylling av vital premolar 4.390,-
Rotfylling av vital molar 5.500,-
Innleggsskift ved nekrotiske tenner 460,-
Helkrone uten stift MK 6.200,-
Mellom- og ekstensjonsledd i bro 3.200,-
Implantatkrone/pilar i bro 12.000,-
Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeid i implantatkonstruksjon 3.800,-
Helprotese en kjeve 12.120,-
Over- og underkjeveprotese 19.790,-
Delprotese støpt 12.785,-
Delprotese trådklammer/ valplast 7.000,-
Rebasering/ reparasjon 3.165,-
Midlertidige proteser 3.165,-
Dekkprotese 18.850,-
Dekkprotese på to implantater tannløs ukj 26.210,-
Enkel tannuttrekking tann/ rot 760,-
Enkel trekking ytterligere tenner samme region 410,-
Fjernelse av retinert tann/dyptliggende rot 2.500,-
Rotspissamputasjon, fjernelse av cyste 2.500,-
Biopsi/excisjon 1.340,-
Incisjon av abscess 1.060,-
Behandling av marginal periodontitt 1.120,-
Tillegg for kirurgisk inngrep ved periodontitt 1.055,-
Modell pr kjeve 465,-
Pasientfoto pr bilde 50,-
Bittskinne ved TMD 3.855,-
Blekeskinner begge kjever 4.565,-
Blekeskinne en kjeve, tannbeskytter 2.355,-