Priser på tannbehandling fra 19.03.2023

Akutt konsultasjon 300,-
Undersøkelse fast pasient 745,-
Undersøkelse inkl 2 røntgen og rens 1180,-
RTG-undersøkelse 2 bilder 220-
Bedøvelse pr region 195,-
Tillegg for premedikasjon 600,-
Forebyggende behandling 300,-
Oppdekking og klargjøring 135,-
Tannrtg pr bilde 110-
Panoramartg opg 735,-
CBCT egenandel 1.500
Midlertidig fylling 475,-
Tannfarget fylling en flate 780,-
Tannfarget fylling to flater 1.355,-
Tannfarget fylling tre flater eller mer 1.645,-
Kroneoppbygg i plastisk materiale 2.000,-
Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi 795,-
Rotfylling av vital fortann 4.210,-
Rotfylling av vital premolar 4.750,-
Rotfylling av vital molar 5.955,-
Innleggsskift ved nekrotiske tenner 530,-
Helkrone uten stift MK 6.700,-
Mellom- og ekstensjonsledd i bro 3.800,-
Implantatkrone/pilar i bro 12.000,-
Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeid i implantatkonstruksjon 4.100,-
Helprotese en kjeve 14.000,-
Over- og underkjeveprotese 23.000,-
Delprotese støpt 15.000,-
Delprotese trådklammer/ valplast 7.500,-
Rebasering/ reparasjon 3.900,-
Midlertidige proteser 3.900,-
Dekkprotese 21.200,-
Dekkprotese på to implantater tannløs ukj 29.000,-
Enkel tannuttrekking tann/ rot 880,-
Enkel trekking ytterligere tenner samme region 480,-
Fjernelse av retinert tann/dyptliggende rot 3.250,-
Rotspissamputasjon, fjernelse av cyste 3.250,-
Biopsi/excisjon 1.540,-
Incisjon av abscess 1.160,-
Behandling av marginal periodontitt 1.320,-
Tillegg for kirurgisk inngrep ved periodontitt 1.255,-
Modell pr kjeve 465,-
Pasientfoto pr bilde 50,-
Bittskinne ved TMD 4.155,-
Blekeskinner begge kjever 5.235,-
Blekeskinne en kjeve, tannbeskytter 2.705,-