Priser på tannbehandling fra 19.03.2018

Akutt konsultasjon 285,-
Undersøkelse fast pasient 635,-
Undersøkelse inkl 2 røntgen 835,-
RTG-undersøkelse 2 bilder 200,-
Bedøvelse pr region 165,-
Tillegg for premedikasjon 550,-
Forebyggende behandling 235,-
Oppdekking og klargjøring 110,-
Tannrtg pr bilde 100,-
Panoramartg opg 615,-
Midlertidig fylling 455,-
Tannfarget fylling en flate 660,-
Tannfarget fylling to flater 1.135,-
Tannfarget fylling tre flater eller mer 1.375,-
Kroneoppbygg i plastisk materiale 1.895,-
Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi 1125,-
Rotfylling av vital fortann 3.915,-
Rotfylling av vital premolar 4.240,-
Rotfylling av vital molar 5.315,-
Innleggsskift ved nekrotiske tenner 450,-
Helkrone uten stift MK 6.200,-
Mellom- og ekstensjonsledd i bro 3.165,-
Implantatkrone/pilar i bro 12.500,-
Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeid 3.975,-
Helprotese en kjeve 11.700,-
Over- og underkjeveprotese 19.100,-
Delprotese støpt 12.340,-
Delprotese trådklammer/ valplast 5.690,-
Rebasering/ reparasjon 3.055,-
Midlertidige proteser 3.055,-
Dekkprotese 18.850,-
Dekkprotese på to implantater tannløs ukj 25.300,-
Enkel tannuttrekking tann/ rot 735,-
Enkel trekking ytterligere tenner samme region 400,-
Fjernelse av retinert tann/dyptliggende rot 2.415,-
Rotspissamputasjon, fjernelse av cyste 2.415,-
Biopsi/excisjon 1.295,-
Incisjon av abscess 1.025,-
Behandling av marginal periodontitt 1.245,-
Tillegg for kirurgisk inngrep ved periodontitt 1.305,-
Modell pr kjeve 450,-
Pasientfoto pr bilde 50,-
Bittskinne ved TMD 3.715,-
Blekeskinner begge kjever 4.800,-
Blekeskinne en kjeve, tannbeskytter 2.400,-