Om oss og en kikk inn på vårt kontor

12Vi er to tannleger og tre sekretærer som alle setter pris på arbeidsplassen vår. Vi legger vekt på å ha en trivelig og utfordrende hverdag, og trivselen håper vi skal smitte over til våre pasienter, i den grad det er mulig på et tannlegekontor! Oppdatering både faglig og utstyrsmessig er prioritert. Vi prøver derfor å kurse oss regelmessig, samt følge med på hva som skjer av nyheter innen utstyr. Siste fornyelse av utstyr har vært anskaffelse av digitalt røntgenutstyr. Dette betyr for dere som pasienter mindre stråledoser, og oss som behandlere bedre bilder og en hverdag uten rtg-kjemikalier. Vi har også startet å arbeide med Astra implantatsystem. Dette gi oss mulighet til å gi et tilbud til de av våre pasienter som trenger kunstige “tannrøtter”.Den viktigste ressursen på kontoret vårt er likevel vi som arbeider her. Og den viktigste oppgaven vi har er å sette deg i sentrum. Vårt mål er å tilby deg tannbehandling av høy kvalitet innefor en ramme som er så lite ubehagelig som mulig.
For å muliggjøre sikrere røntgendiagnoser har vi en CBCT maskin. Den gir oss mulighet til å ta 3 dimensjonale opptak av kjever om omliggende ben. Dette er særlig nyttig i forbindelse med implantater og fjerning av tenner. Maskinen er levert av Soredex i Finland
Vi benytter oss også av 3 dimensjonal avtrykksteknikk ved laging av kroner, broer og proteser. Pasientene slipper da konvensjonell avtrykkstagning. Systemet vi benytter heter 3shape.
Velg selv hvilket rom du se nærmere på – velkommen inn til oss!