f. 1958.

Cand odont fra universitetet i Oslo 1983

Under militærtjenesten arbeidet jeg som avdelingstannlege ved FASØ, Haslemoen. I 1984 ble jeg ansatt som distriktstannlege i Jæren tannhelsedistrikt. I 1985 ble jeg assistent tannlege hos Knut før jeg året etter kjøpte meg inn i praksisen. Jeg arbeidet som delvis offentlig ansatt, delvis privatpraktiserende tannlege frem til 1991. Etter den tid har jeg jobbet full tid i praksisen. Jeg arbeider med alle typer behandling som man ser i en allmenpraksis. De siste to årene har jeg, sammen med Knut, arbeidet med implantater. Vi gjør både kirugidelen og protetikkdelen selv. Vi har valgt å gjøre disse arbeidene sammen da vi føler at utfyller hverandre, og at vi på denne måten kan gi pasientene våre en bedre og sikrere behandling.