f 1956

Utdannet ved Universitetet i Bergen med eksamen fra 1981.

Arbeidet som offentlig ansatt tannlege i Trøndelag og Rogaland i perioden -81 til -84. Siden -83 allmennpraksis på Bryne, fra 1985 i samarbeid med Oddvar.