Født 1960. jeg har i mange år jobbet sammen med tnl Eirik Årsland på Nærbø. Siden jan 2005 har jeg jobbet på her på Torget. I tillegg har jeg  også noen vikardager som sekretær i DOT. Jeg har fullført NKS tannhelsesekretærutdanning. Jeg bor på gård på Tu i Klepp kommune